در صورت مشکل در ورود یا ثبت نام بر روی لینک کلیک نمایید. ورود به سایت
اطلاعیه : با توجه به آفر 90 درصد و تاخیر در واریز سفارشات با اطلاعات اکانت فری فایر درصورتی که برای خرید عجله دارید لطفا از روش خرید با آیدی خرید نمایید تا سریعتر واریز شود
لطفا در دقت نمایید در صورتی که اطلاعات ورود به بازی را اشتباه وارد نمایید سفارش با تاخیر انجام می شود